Historia & Natur

Historia

Bygden runt sjön Usken ligger där Nora och Linde gamla bergslager möttes. Trakten har präglats av bergsbruket och förutsättningarna finns här: malmen, vattnet, skogen och kalken. Hyttorna runt Usken och alla andra hyttor i Bergslagen svarade en gång i tiden, tillsammans, för en tredjedel av Europas järnproduktion.

Bergsmännen, som även var jordbrukare, lade ner en stor del av sitt arbete i malmbrytningen, kolningen och järn- silver- eller kopparframställningen. I skogarna finns mängder av kolbottnar, och gruvhålen och kalkstensbrotten är många i naturen. Ingen hytta finns tyvärr helt bevarad utan bara rester återstår, trots att hyttor funnits här från 1400-talet och fram till 1920-talet, då Öskeviks hytta lades ned. De första bosättningarna i bygden är troligen betydligt äldre, men få arkeologiska fynd finns.

Vill du läsa mera om Uskenbygden i forna tider? Läs då gärna ”Minnen och hågkomster från Bergslagen” av Carl-Erik Hartman, illustrerad av Ann-Charlotte By. Den ingår i Hembygdsföreningen Noraskogs skriftserie, nr 5 1966.

Text bl.a. ur foldern ”Runt Usken”, Margareta Nordahl

Natur

Naturen och floran runt Usken präglas av Sveriges längsta kalkstråk, som går genom berggrunden från Stråssa i norr till Älvhyttan i söder. Denna påverkan gör att orkidéer, ädellöv, tibast m.fl. kalkgynnade arter kan ses i området.

Lejakärrets naturreservat är ett eldorado för botaniker. Antalet arter av orkideer är unikt för Sverige. Inte mindre än 13 olika arter kan man finna i detta område som tack vare mineraler från gruvbrytningen skapat bästa möjliga förutsättningar för vissa orkideearter.

Två av Bergslagsledens etapper passerar Usken och Uskavi är etappmål för leden.

Text bl.a. ur foldern ”Runt Usken” av Margaretha Nordahl