Fiske

USKENS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Gröna kartan: 11F SV. 

Fiskevatten: Usken, Aspen, S:a Brunnsjön.

Fiskarter: Abborre, Gädda, Mörtfiskar,

Öring i Usken sparsamt.

Beskrivning av Usken:

Usken har klart vatten med bra PH-värde och är som djupast ca 35 meter. Sjön är fiskrik med god tillgång på grov gädda och abborre. Största verifierade fångst under 2006 är gädda 13,8 kg, abborre 1,5 kg och öring 7,5 kg.

År 2000 påbörjades ett projekt för inplantering av Brunnshytteöring. Den är snabbväxande och når en hög vikt. Projektet har skett i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro. Yngel har under ett flertal år utplanterats, och provfiske utfört av länsstyrelsen har visat ett mycket lovande resultat. Redan nu finns med stor sannolikhet grov Brunnshytteöring ute i Usken.

Fiskekort:
Länk till information om priser och försäljningställen