Årsmötet den 22 mars

Årsmötet för 2020 blir inställt p.g.a. coronapandemin. Årsmöte kommer att hållas i början av 2021. Information om detta kommer i januari 2021.